Introduktion

14 jul Lydighedens dilemma

Da jeg i sin tid tog HF-eksamen i psykologi havde vi også om Stanley Milgrams forsøg med at undersøge, hvad der sker, hvis ordrer fra autoriteter strider mod vores grundlæggende moralske normer. Forsøget blev annonceret som et indlæringsforsøg, hvor man ville undersøge om straf gavner indlæring,...

Læs mere

14 jul Forandringer?

Nedvurderinger sat i system og kaldt videnskab. Hvordan fungerer psykiske diagnoser i praksis? Da jeg behandlingsmæssigt har prøvet både den positive og den negative version, så satte jeg mig ind i hvordan det psykiatriske diagnosesystem er bygget op, af flere grunde, men også for at finde...

Læs mere

14 jul Frihed eller kontrol

Psykologi, normalitetsbegreber og politik … Hvordan hænger de tre begreber sammen, og hvordan relaterer de til hinanden? Om kreativitet og frihed contra kontrol og lydighed. Om sundhed eller sygdom! Om livskvalitet eller stress. Hvordan laver man en videnskabelig undersøgelse af følelser? Det kan man ikke, og slet ikke uden...

Læs mere

14 jul Om at skrive

Da jeg i midten af 1990erne besluttede at skrive en bog og spekulerede på, om jeg kunne få den udgivet og læst, tænkte jeg på dengang man for mere end 50 år siden spurgte om en sort i Amerika kunne få succes i erhverslivet? Svaret...

Læs mere

14 jul Omstillingen

Engang var samfundet for alle borgere. Demokrati betød frihed, og retten til at bestemme over eget liv, samt medansvar for det samfund, man lever i. Vi var i gang med at blive en generation efter idealet om at alle var lige værdige, og alle havde...

Læs mere

14 jul Zeitgeist

Notater ved gennemgang af filmen Zeitgeist. 1. Indledningsvis: Jeg spillede forkert. Den virkelige opgave er, at forstå hvem jeg i virkeligheden er. 2. Det kommer ikke an på helbred at være velfungerende i et fundamentalt sygt samfund. - J Krishnamurti. 3. Ethvert samfund består af...

Læs mere

12 feb Vurderinger Dia

En psykisk lidelse er en normal reaktion på en unormal situation. Da jeg behandlingsmæssigt har prøvet både den positive og den negative version, så satte jeg mig ind i hvordan det psykiatriske diagnosesystem er bygget op, af flere grunde, men også for at finde ud...

Læs mere

04 jan Regionsfrihed

Det er fascismen og ikke islamismen, der er truslen. Det er fascismen og ikke islamismen, der er truslen imod Europa, og den fascisme kommer inde fra os selv! Den har mange ansigter. Muslimerne bliver samtidig brugt som syndebukke for alt det, der går galt, og...

Læs mere

26 aug Diktaturstaten

Man skal være meget opmærksom på forskellen ved den fællesskabsfølelse, der kommer af frivillig gensidig solidaritet, og så den der kommer af påtvungen ensretning. Ved første blik kan de ligne hinanden, men mens den frivillige og ægte følte gensidighed den holder og trodser modgang, så...

Læs mere